Dokumentacija

Dokumentacija potrebna za smještaj u dom

Za prijavu za smještaj u Dom za starija lica “Naša porodica” potrebno je pribaviti i priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Lična karta
  2. zdravstvena knjižica obveznog i dopunskog osiguranja
  3. rješenje o starateljstvu, ako postoji
  4. ljekarska potvrda za smještaj u Dom
  5. zdravstvena dokumentacija (nalazi liječnika) kao dokaz zdravstvenog stanja (istorija bolesti, otpusna pisma iz bolnice, specijalistički nalazi i sl.), ne stariji od jedne godine do dana podnošenja zahtjeva,rješenja nadležnih tijela
  6. nalaz psihijatra (ako ga ima), ne stariji od 6 mjeseci do dana podnošenja zahtjeva
  7. izjava korisnika o prihvatanju obaveze plaćanja troškova (cijene) smještaja ili solidarnog obveznika plaćanja o prihvaćanju obaveze plaćanja ili nadoplaćivanja troškova (cijene) smještaja umjesto korisnika, na propisanom obrascu.

Zahtjev se podnosi putem pošte, na adresu: Dom starija lica “Naša porodica”, Ul. Đačka br. 1, 79246 Knežica ili LIČNO u Dom kod direktora.

O smještaju kandidata koji su podnijeli potpunu dokumentaciju odlučuje Komisija za prijem i otpust korisnika.

Za dodatne informacije obratiti se na tel. 065/565-282, 063/28 28 08, 066/884-090 ili na e-mail adresu: nasaporodica.starackidom@gmail.com

Preuzimanje dokumenata

  • Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika USZ Doma

PREUZMITE DOKUMENT

  • Rješenje od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

PREUZMITE DOKUMENT

  • Rješenje od Privrednog suda o registraciji Doma

PREUZMITE DOKUMENT

Medicinska briga i njega kakvu zaslužujete

Poseban akcenat stavljamo na kvalitet medicinskih usluga (koje su u domenu jedne socijalne ustanove, čak i više od toga), a koje vodi i kontroliše tim medicinskog osoblja i koje obuhvataju evaluaciju stanja pri prijemu kao i praćenje istog tokom cjelokupnog boravka pacijenata u domu.

Ljubaznost i stručnost medicinskog osoblja je na najvišem nivou

Naše drago osoblje je tu za Vas, koje pored osmijeha i pozitivnosti, pružaju i prate usluge mjerenja krvnog pritiska, šećera, tjelesne temperature, plasiranje i sprovođenje medikamentne terapije (unosa lijekova), davanja infuzije, obrade dekubitalnih rana, plasiranje katera, itd.

Kulturno zabavne aktivnosti

Zbog velikog prostora, dom daje mogućnost da svako sebi po želji isplanira i provede svoj dan, ali isto tako uključene su razne društvene aktivnosti i proslave rođendana, praznika, itd. Naš cilj je da svakom korisniku u domu za stare obezbjedimo, ispunjen život i unapredimo njegovu individualnost.

Kontakt

Dom za starija lica “Naša porodica”,

Ul. Đačka br. 1, Knežica

066/377-048, 065/565-282

www.nasaporodica.ba

info@nasaporodica.ba

Copyright © 2018 by Kićo Jajčanin. All rights reserved.